Reklamační řád

 

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. Reklamaci je možné oznámit e-mailem nebo písemně do 3 dnů při poškození zásilky vlivem přepravy, v ostatních případech bez časového omezení. Zboží lze reklamovat dle stávajících platných právních norem. Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Kontaktní údaje pro uplatnění reklamace

Kontaktní osobou při řešení reklamací je pan Otto Pecina.

Tel.: +420 417 532 290
E-mail: info@axumbohemia.com
Adresa: areál KSK, Řetenická 133, 415 01 Teplice, Česká republika

Kupující je povinen uvést číslo objednávky, co nejvýstižnější popis závad, fotografie báliku + zboží a prokázání uzavření kupní smlouvy (prostřednictvím faktury či dodacího listu).

Po dohodě bude reklamovaný výrobek vrácen doporučeně spolu s průvodním dopisem (nikoliv na dobírku - dobírkové zásilky nebudou přebírány) na adresu prodávajícího. Dopravu zboží zpět k prodejci hradí zákazník.

Do 30 pracovních dnů (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) je prodávající povinen informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Reklamující bude informován formou elektronické pošty.

Prodávající vydá písemný reklamační protokol, který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené přepravou zboží. Na vady tohoto typu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Jelikož nemáte možnost si zboží prohlédnout za stejných podmínek jako v kamenném obchodě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se takto rozhodnete, musíte vrátit nepoškozené zboží zpět, a to bez známek užívání a opotřebení a v původním obalu (vč. daňového dokladu) doporučenou zásilkou (nikoliv dobírkou - dobírkové zásilky nebudou přebírány) na adresu prodávajícího. Zákazníkovi bude neprodleně - dohodnutým způsobem - vrácena částka odpovídající účtované ceně zboží (nikoliv poštovné).

Kontaktujte nás, že odstupujete od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu. Peníze za zboží Vám zašleme převodem na Váš účet do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od doručení projevu vůle odstoupit od smlouvy.

Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete nám jej zpět za následujících podmínek:

  • s průvodním dopisem pro snadnější identifikaci reklamace
  • mělo by být v původním nepoškozeném obalu
  • nesmí jevit známky opotřebení a užívání
  • musí být nepoškozené
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.)
  • s kopií dokladu o koupi

Při nesplnění uvedených podmínek má prodávající vůči spotřebiteli právo na kompenzaci spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.
Zboží, prosím, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neodpovídáme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Doporučeně neznamená na dobírku. Nevrací se prokazatelná cena dopravného. Navrácena bude pouze částka za samotné zboží.
Spotřebitel nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Občanského zákoníku od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele.

Storno ze strany kupujícího
Kupující má právo zrušit nákup bez udání důvodu kdykoliv před závazným potvrzením objednávky, tj. před odesláním objednávky. Po jejím závazném potvrzení může objednávku stornovat pouze v případě, kdy prodávající nesplní podmínky dodání.

Storno ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat, pokud se zboží již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila jeho cena, nebo nemůže být z technických důvodu objednávka vyřízena. Pokud tato situace nastane, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat a bude dohodnut další postup.

Závěrečná ustanovení
Reklamační řád nabývá účinnosti 1. 1. 2017.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.