Historie fusingu

Fusing

(česky spékání) je technika používaná pro opracování a tvarování skla za pomoci vysokých teplot. V současné době se řadí k běžným metodám zušlechťování skla, jako jsou broušení, lisování, hutní tvarování, ohýbání apod.

Historie 

Principy fusingu jsou známy již od starověku, o čemž svědčí archeologické důkazy z doby okolo roku 2000 př. n. l. Jako první používali obdobu dnešního fúzování Římané a Egypťané.

S rozvojem foukaného skla ustupuje fusing do pozadí. Ke znovuobjevení této techniky dochází až během 19. století v Evropě. Později se fúzované sklo stává vyhledávanou dekorací moderních interiérů.

Výroba

V našem provozu používáme jako základní surovinu ploché sklo, vyráběné plavením na cínové lázni, které mu propůjčuje dokonalou hladkost povrchu. Ze skleněných tabulí vyřežeme požadovaný tvar a poté ho dekorujeme barevným skleněným práškem - fritou. Přířez spolu s keramickou formou vložíme do tavicí pece, kde se zahřívá na 750-850 °C. Čím déle jsou skleněné kousky vystavené vysokým teplotám, tím více se zakulacují jejich hrany a splývají jejich přechody. Nakonec se teplota v peci výrazně sníží (ochrana před devitrifikací neboli odskelněním) a následuje několikahodinový proces ochlazování k odstranění zbytkového pnutí.

Mezi dodatečné úpravy fúzovaného skla patří pískování, leptání, malování, lepení, gravírování, broušení a jiné metody.

Použití

Fusing je vhodný pro výrobu dekoračních předmětů, skleněných desek, šperků, svítidel, talířů, podnosů, mís a jiného nádobí. Ve své podstatě však umožňuje vytvořit téměř libovolný objekt.

Při fúzování se často používá na různou hrubost namletá skleněná drť ( barevný skleněný prach, hrubší nepravidelné kousky - krejzlata, střepy nebo tyčinky), která se během tavení spojí s tvarovanou skleněnou deskou.

Specifické vlastnosti

Na rozdíl od jiných metod zpracování skla lze fúzováním dosáhnout i neobvyklých tvarů.

Díky zatavení barvy do povrchu a jejímu slinutí s podkladovou vrstvou jsou barevné plochy dokonale otěruvzdorné a především stálobarevné ( na rozdíl od stříkaných barev ) a zároveň inertní vůči působení různých chemických látek.

Tři hlavní přednosti fusingu :

Možnost originálního barevného i tvarového zformování výrobků - umožňuje produkci takových tvarů a barevných kombinací, které jiné techniky úpravy a zdobení skla neumožňují (pískování, leptání, malování, lepení, gravírování, broušení aj.).

Trvanlivost vzhledu - použitý materiál – sklo – je inertní látkou a tudíž všechny typy výrobků z oblasti gastroservisu, užitkových i dekoračních předmětů jsou stoprocentně odolné vůči mytí v automatických myčkách i vůči použití v mikrovlnných troubách. Při výrobě jsou dodržovány přesné zásady a křivky ohřevu a chladnutí skla, aby nedošlo k jeho znehodnocení zkřehnutím, tj. vytvořením trvalého pnutí s následkem nekontrolovatelného roztříštění.

Zdravotní nezávadnost - sklo je z pohledu bezpečnosti zdraví naprosto neškodným materiálem. Výrobky mají udělené certifikáty o nezávadnosti v souvislosti s obsahem kadmia a olova a k výrobě jsou používány pouze testované kompatibilní materiály, určené pro fusing.